Velkommen til oss på Fredrikstad Øst Frivilligsentral

Vil du bli frivillig? Ønsker du å gjøre noe meningsfullt for andre, vil du være med å gjennomføre et arrangement eller starte nye aktiviteter? Har du en ide? Trenger du noe eller savner et tilbud? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass for mennesker i lokalmiljøet. Vi formidler kontakt mellom de som har et behov og de som ønsker å bidra med frivillig arbeid. Vi støtter alle gode initiativ og brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Sentralen på Østsiden har flere faste aktiviteter som er drevet av frivillige. Se under Aktivitet og Kalender lenger ned på siden for detaljer og tider. På Fredrikstad Øst Frivilligsentral er Hanne Dahl daglig leder. Hjertelig velkommen!

Gi en gave

Frivilligsentralen finansieres med statlige og kommunale midler som går til den daglige driften og grunnleggende aktivitet. Ellers søker vi midler til det meste vi ønsker å sette i gang, eller holde i gang. Gaver mottas derfor med stor takk, vi skal bruke hver krone til det beste for brukere, frivillige og frivilligheten. Felles kontonummer til stiftelsen er 10001346844, og innbetalingen bør merkes med "Gave til ... (Øst, Stiftelsen, eller en annen avdeling du vil gi til)". Du kan også vippse direkte til Fredrikstad Øst Frivilligsentral, nummer 662889. Dersom du tipper, kan du gi din grasrotandel til Stiftelsen Frivilligsentralene i Fredrikstad. Tusen takk!

Stiftelsen Frivilligsentralene i Fredrikstad

Stiftelsen Frivilligsentralene i Fredriksstad ble stiftet i 1997 og består av 6 virksomheter: Fredrikstad Øst Frivilligsentral, Fredrikstad Vest Frivilligsentral, Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral, Fredrikstad Nord Frivilligsentral, Home-Start Familiekontakten og Friske Eldre. I tillegg samarbeider vi tett med organisasjonen Sorg og Omsorg. Stiftelsen skal drive frivilligsentraler og beslektet virksomhet i Fredrikstad. En frivilligsentral er et kontaktpunkt og et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet eller i lokalsamfunnet og de som ønsker å motta slik innsats. En frivilligsentral fungerer som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige. I styret for stiftelsen sitter representanter fra kommunen, Kiwanis, Sorg og Omsorg, og frivillige representanter fra hver virksomhet.

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig, og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt. Sammen med deg finner vi noe du er interessert i, og har lyst til å være med på. 


 Konkrete områder der vi trenger frivillige:

-Vi trenger flere besøksvenner og turvenner

-Vi trenger deg som vil lede en treningsgruppe for eldre, opplæring gis

-Vi trenger frivillige til aktiviteter for barn, til norsktrening, til strikkegruppa, til kvinnegruppa 

-Det er planer om flere nye aktiviteter som trenger frivillige. Vil du hjelpe til, eller drive en gruppe? 

-Frivilligsentralen er jevnlige deltaker på eller ansvarlig for arrangement, vil du være med å bidra noen timer?

- Kulturhuset EKKO er også i behov av frivillige, både til vedlikehold, kafè og til styret. Kontakt Rune på 976 98 477.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen.

De fleste aktiviteter ligger i kalender og under Aktiviviteter, men her finner du også en oversikt i timeplan-format. Timeplan er delvis ferskvare, og ting kan endre seg.

Les mer

Sommerstengt til 7.august 2023 (Vanligvis Åpent mandag-torsdag 10.00-15.00 - men med noen unntak!)

Les mer

Vil du bli aktivitetsvenn? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker - sammen med en som har demens. Ønsker du deg en aktivitetsvenn? Du som har fått demens vil kanskje oppleve at enkelte aktiviteter kan bli vanskeligere å gjøre alene. En aktivitetsvenn gjør det enklere å komme seg ut og oppleve ting du setter pris på.

Les mer

Vi kobler mennesker som har et behov med mennesker som ønsker å bidra. Har du lyst til å gjøre noe meningsfylt for eller sammen med andre? Eller har du et behov vi kan hjelpe deg med?

Les mer

Vi ønsker å fremheve andre gratis eller rimelige tilbud på Østsiden som er i tråd med våre mål om sosiale møteplasser, god folkehelse og utjevning av sosiale forskjeller

Les mer

Lavterskel trening for hjemmeboende i samarbeid med Fredrikstad Kommune. Fokus på styrke i bein og balansetrening.

Les mer

Bowls er et presisjonsspill med kuler som spilles på matter innendørs.

Les mer

Gratis filmkvelder for barnefamilier inkludert brus og popkorn!

Les mer

Hyggelig sosialt samvær med strikking og andre sysler.

Les mer

Turgruppa går en times tur langs Glommastien, med eller uten staver, stort sett uansett vær og vindforhold

Les mer

Kvinnegruppa skal være et felleskap av kvinner som møtes om felles interesser og tema. Vi møtes på kveldstid ca. en gang i måneden.

Les mer

Østsiden Bibliotek, representert ved bibliotekar Martin, byr på lekshjelp til studenter/voksne på Frivilligsentralen på tirsdager kl.15-17.

Les mer

Hva skjer når

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter tilbyr hjelp, støtte og bistand til småbarnsfamilier i en vanskelig livssituasjon. Har din familie behov for litt hjelp og støtte fra Home-Start Familiekontakten? Kunne du tenke deg å bli familiekontakt? Kontakt koordinator Lene Mathisen på mobil 41905602 for en prat og mer informasjon.

SORG OG OMSORG

Sorg og Omsorg i Fredrikstad er en frivillig organisasjon som har som formål å drive sorggrupper, bidra med opplysning om sorgreaksjoner og bistå mennesker i sorg. De arrangerer også temakvelder og Kafé Sorg og omsorg.

Sorg og Omsorg Fredrikstad starter sorggrupper jevnlig, så snart man har nok deltakere til en gruppe.

Har du eller noen du kjenner, mistet noen ved død, enten ved sykdom, ulykker eller selvmord og ønsker å delta i sorggrupper, så ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Du/ dere blir tilbudt en enesamtale med en av våre ledere i forkant for sorggruppen.

Tilbudet er gratis.

Du kan komme i kontakt med Sorg og Omsorg i Fredrikstad gjennom Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral. E-post: post@fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no Telefon: 90993815

Du finner dem også på Facebook: Sorg og Omsorg- Fredrikstad

2024 © Fredrikstad Øst Frivilligsentral